Bedriftsledelse med EDB

Denne rapporten beskriver første del av EDB-prosjektet.

Sammendrag
Denne rapporten beskriver første del av EDB-prosjektet, herunder prosjektets formål(kompetanseheving innen bedriftsledelse og økonomistyring, etablering av nasjonalt kompetansesenter og utvikling av pedagogisk programvare), det arbeidet som er utført, det teoretiske grunnlaget dette arbeidet er basert på hvilke vurderinger og valg som er foretatt.

Skrevet av Jon Skår, P. Tärnqvist, G. Hartvigsen, B. Havstein, E. Høiland, H. Siversen, R.G. Strand

Publikasjonsnr.
1989-04
ISBN
82-7321-100-2
Antall sider 84
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern