Bedriftsetableringer i Norge

En undersøkelse om etableringsfrekvens og gründerklima.

Sammendrag
En ny undersøkelse viser at antallet etableringsforsøk i Norge er økt med 40% fra 1996 til 1997. I 1996 oppga 2.2% av befolkningen at de forsøkte å etablere en ny bedrift, mens den nye undersøkelsen viser at 3.1% av befolkningen over 18 år nå forsøker å etablere en ny bedrift. Også folks yrkespreferanser har endret seg i løpet av det siste året. I fjor oppga 24.1% av svarerne at de foretrakk å være selvstendig næringsdrivende fremfor å være ansatt et sted, mens denne andelen i år er økt til 27.6%.

Skrevet av Lars Kolvereid, Gry Agnete Alsos

Publikasjonsnr.
1997-1019
ISBN
0804-1873
Antall sider 12
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern