Bærekraftig fisketurisme: Muligheter og utfordringer på Helgeland. En skisse til forskningsagenda.

Fisketurisme som næring har de siste årene blitt en milliardindustri. I dette notatet fokuserer vi på næringens potensiale på Helgelandskysten.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1007/2020
Antall sider 12
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern