Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT"

"Faglig løft for PPT" er et tre-årig modell­prosjekt for å etablere et faglig samarbeid for utvikle PPTs kompetanse i Midt-Norge. Denne evalueringa ser primært på prosjektets prosessforløp, men omfatter også en evaluering av prosjektets kvalitet og relevans.

Sammendrag
Problem­stillingene er rettet mot områdene: Organise­r­ing og modellutvikling, ressursbruk og ressurs­tilgang, oppfatninger om kvalitet og relevans, overføringsverdi og kontekstuelle forhold. Undersøkelsene har basert seg på intervjuer med aktører i prosjektorganisasjonen, et utvalg kommuner og en spørreundersøkelse blant PPT-ansatte som har deltatt på kompetanse­utvikling. Evalueringa viser utviklinga i pro­sjektet, hvilke ressurser som har vært satt inn og hvilke betingelser som er av betydning for å overføre modellen til andre regioner.

Skrevet av Bent-Cato Hustad, Ingrid Fylling

Publikasjonsnr.
2010-15
ISBN
978-82-7321-604-5
Antall sider 154
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern