Avhandling: The Resource Mobilisation process of community ventures

The Case of Cultural Events in Rural Communities

PHD om festivaler i utkantstrøk og hva det har å si for samfunnet rundt. Levert og disputert for ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern