Artikkel: Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser-Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark

Artikkelen, Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser- Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark i tidsskriftet Utmark er skrevet av Ingrid Agathe Bay-Larsen ved Nordlandsforskning og Håkan T. Sandersen ved Høgskolen i Bodø.

Sammendrag:
Både medvirkning og partnerskap er moteriktige begreper og fenomener når det gjelder endringer i norsk forvaltning. Denne artikkelen beskriver etableringen av Junkerdal nasjonalpark, som nettopp var basert på utstrakt medvirkning fra lokalbefolkningen og partnerskap mellom Fylkesmannen i Nordland og Saltdal kommune. Verneplanarbeidet ble samordnet med den lokale kommunedelplanen under en felles styringsgruppe ledet av ordføreren. Det særskilte prosessdesignet bidro til at man fikk en atskillig bedre planprosess og et bedre vern enn man ellers ville fått. Den valgte organiseringen førte til en mer kompleks prosess som både ga opphav til nye utfordringer og nye problemstillinger. Det ble etter hvert også tydelig at den betydelige ulikheten i ressurser og kompetanse mellom de to partene gjorde at partnerskapet i flere sammenhenger haltet. Likevel viser dette eksempelet klart at det er store gevinster knyttet både til økt samarbeid og økt medvirkning i slike verneprosesser, og at flere alternative organisasjonsmodeller er mulig.

Les hele artikkelen. Tidsskriftet Utmark (nr. 1 - 2005).

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern