Artikkel: Kunnskap i norsk miljøplanlegging - relevans, troverdighet og legitimitet

Tidsskriftartikkel i Kart og plan, Matricula.

Utgitt i Kart og plan, nr 2 2014: Nye røster - perspektiver på by og regionplanlegging.

Ingrid Bay-Larsen har skrevet artikkel med tittel: Kunnskap i norsk miljøplanlegging, relevans, troverdighet og legitimitet. Du kan laste ned en pdf av artikkelen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern