Artikkel: Entrepreneurs' social identity and the preference of causal and effectual behaviors in start-up processes

This paper examines how the social identity of an entrepreneur influences his and her behavior when engaged in new venture formation.

Denne artikkelen skrevet av; Gry Agnete Alsos, Tommy Høyvarde Clausen, Ulla Hytti og Sølvi Solvoll, og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Entrepreneurship and Regional Development.

Les hele artikkelen på forlagets nettsider.

ISBN
0898-5626

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern