ARKTEK - Strategiutvikling og nettverksbygging i nord

Sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK-strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge".

Rapporten oppsummerer erfaringer og funn fra følgeevalueringen av satsingen ARKTEK som ble gjennomført i tidsrommmet 2012-2012, finansiert over en bevilgning fra KRD. Evalueringen viser at satsingen har vært nyskapende for å styrke forutsetninger for innovasjon, kunnskapsgrunnlag og kommersielt samarbeid særlig innen modne næringer.

Satsingen ble gjort i et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA i Nord-Norge. Målet med satsingen har vært å få fram erfaringer i samarbeidsgrupperinger innenfor sentrale bransjer med store vekstmuligheter i nord basert på eksisterende spisskompetanser og styrking av kunnskapsgrunnlag og FoU-koblinger.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 14-2012
ISBN
978-82-7321-636-6
Antall sider 116
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern