Areal Nordland 2050 - Scenarier om arealutviklingen - basert på FNs bærekraftsmål

Formålet med oppdraget har vært å utarbeide scenarier som tar for seg rammevilkårene for arealpolitikken i Nordland med 2050 som tidsperspektiv.

Scenariene viser flere ulike fremtidige tilstander og hva disse kan bety for gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Scenariene skal bidra til bevisstgjøring og skape diskusjon  i forbindelse med revidering av fylkets arealpolitikk. Scenariene er enkle og lette å ta i bruk i dialog med interessenter. 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Jan Dietz.

 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 2/2020
ISBN
978-82-7321-785-1
Antall sider 38
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern