Arbeidsrapport nr. 2: Fra forskerprosjektet VRI-Nordland

Rapporten omhandler en analyse av regionale innovasjonsaktiviteter innenfor fire ulike næringsklynger/nettverk i Nordland.

Sammendrag
Rapporten omhandler en analyse av regionale innovasjonsaktiviteter innenfor fire ulike næringsklynger/nettverk i Nordland. Utviklingen er fulgt opp på tre ulike nivåer: Bedrifts/mikronivået , makro-nivået - representert gjennom regionale utviklingsaktører, og mesonivået som er bedriftenes samarbeidsomgivelser der interne og eksterne relasjoner og strategier utvikles.

Hovedfunnene i rapporten er at suksessen ved regionale innovasjonsprogrammer avhenger av aktiv involvering og medvirkning fra bedrifter og utvikling av deres samarbeidspartnere (på mesonivået). Tilsvarende viser erfaringene at etableringen av et nytt forskningsbasert kompetansesenter bidrar til økt bruk av FoU-basert kunnskap i klyngeutviklingen.

Skrevet av Nils Finstad, Jarle Løvland, Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
2011-10
ISBN
978-82-7321-617-5
Antall sider 94
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern