Arbeidsformer i grasrot-politikken

Rapport fra feltarbeid i 16 lokalutvalg.

Sammendrag
Rapporten er en del av dokumentasjonen fra forskningsprosjektet «Kommunedelsutvalg, kommune og lokalsamfunn», finansiert av Norges Forskningsråd, og gjennomført av Universitetet i Tromsø og Nordlandsforskning. Utover denne rapporten er resultatene fra prosjektet blitt formidlet på ulike måter, alt fra foredrag til papers, artikler og bokbidrag. Leseren vil finne en oversikt over tidligere publikasjoner fra prosjektet bakerst i rapporten. Prosjektet vil bli sluttformidlet gjennom ei bok som er planlagt utgitt i løpet av år 2000.

Skrevet av Asbjørn Røiseland, Torill Nyseth, Torill Ringholm, Nils Aarsæther

Publikasjonsnr.
2000-1005
ISBN
0804-1873
Antall sider 85
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern