Analyse av konkurrenter til Nord-Norge på det internasjonale turistmarkedet

- en sammenlignende studie av utvalgte land og prosjekter.

Sammendrag
Rapporten gir en systematisk beskrivelse av reiselivstilbudet og organiseringen av reiselivsnæringen i 5 land (Sverige, Finland, Irland, Skottland, og Canada) og vurderer Nord-Norge som internasjonalt turistdestinasjon i forhold til dette. Rapporten inneholder også beskrivelser av til enkelt prosjekter (case).

Skrevet av Øystein Jensen, Knut S. Brinchmann

Publikasjonsnr.
1991-10
ISBN
82-7321-165-7
Antall sider 223
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern