Å tilpasse seg det sen-moderne

- Et essay om "HRM-ifiseringen" av Kommunenes Sentralforbunds arbeidsgiverpolitikk, forskningens rolle i den og en kritikk av noen ny-institusjonelle dogmer.

Sammendrag
Ambisjonen med dette essayet er todelt. For det første argumenterer jeg for at Kommunenes Sentralforbunds forståelse av ”den gode arbeidsgiverpolitikk” er radikalt endret i løpet av nittitallet. For det andre argumenterer jeg for at denne endringen utfordrer et ny – institusjonelt perspektiv på minst to måter: a) De viktigste produsenter og budbringere av nye organisasjonsideer er ikke først og fremst konsulenter med ”standardverktøykasser”, men forskere som definerer virkeligheten gjennom sine tradisjonelle samfunnsvitenskapelige analyser og metoder. B) endringene drives frem både av instrumentelle og symbolske motiver samtidig og avspeiler ofte en faktisk empirisk tvetydighet, der tilblivelsesprosessene i større grad ser ut til å bære preg av aktiv og reflektert kunnskapsdanning snarere enn av passiv imitering.

Skrevet av Per-Harald Rødvei

Publikasjonsnr.
2004-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern