"Å kunne eg fara frå Telemark"

- en evaluering av regionaletaten i Telemark fylkeskommune sitt internasjonale engasjement.

Sammendrag
Rapporten omhandler Telemark fylkeskommune/regionaletatens internasjonale aktivitet, både på multilaterale og bilaterale arenaer. Rapporten dokumenterer hovedtrekkene i dette arbeidet, og gir en vurdering av arbeidet i forhold til arbeidsformer, strategier og målsettinger. Det gis også tilrådinger og forslag til videreføring av den internasjonale aktiviteten.

Skrevet av Arild Gjertsen, Håkan T. Sandersen

Publikasjonsnr.
2000-25
ISBN
82-7321-419-2
Antall sider 72
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern