815 48 222 - Arbeidstilsynets Svartjeneste

En kartlegging av muligheter for utvikling og kvalitetssikring.

Sammendrag
Rapporten er utført på oppdrag fra Arbeidstilsynets 11 distrikt, som ønsket en evaluering av Arbeidstilsynets Svartjeneste. Fokus har vært rettet både mot Svartjenesten som sådan, men med et spesielt blikk på registreringssystemet og de muligheter som ligger i det. Prosjektet har hatt et begrenset omfang og gir av den grunn ikke en utfyllende evaluering og kvalitetssikring av tjenesten, men det pekes på noen sentrale element ved Svartjenesten, utviklingsmuligheter og videre kunnskapsbehov.

Skrevet av Merethe Sollund, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
2005-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 33
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern