20 prosent teknologi? - Digitalisering av pleie- og omsorgstjenestene i Bodø kommune

På oppdrag fra Bodø kommune har Nordlandsforskning gjennom et drøyt ettårig følgeforskningsprosjekt fulgt implementeringen av flere ulike velferdsteknologiske løsninger i pleie‐ og omsorgstjenestene i Bodø kommune.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1004/2017
ISBN
0804-1873
Antall sider 47
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern