> 1000 grensepasseringer

Følgeforskning av norsk side i Interreg-prosjektet "Grenseløst entreprenørskap i skolen".

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra følgeevaluering av norsk side i prosjektet ”Grenseløst entreprenørskap i skolen” (GE), som er et Interreg IIIA prosjekt som startet opp 1. april 2007. GE er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Norrbotten, Sverige og Indre Salten i Nordland, Norge. Prosjektet har som hovedmål å i fellesskap utvikle tiltak og modeller som på sikt kan bidra til at flere elever utvikler entreprenørielle egenskaper, og ser at de har muligheter, og starter opp virksomhet i eget lokalmiljø. I utgangspunktet skulle prosjektet vare i et år, men det er nå innvilget videreføring gjennom Interreg IVA Nord midler fram til 2010. Nordlandsforskning ble engasjert for å evaluere prosjektet på norsk side, en følgeevaluering som ble finansiert av Innovasjonsprogram Salten.

Skrevet av Anne Sofie Skogvold

Publikasjonsnr.
2008-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 74
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern