10 kvinners erfaringer fra utradisjonell sysselsetting i fiskeriene

Delrapport fra prosjektet;"Sysselsettingsmuligheterne for unge kvinner i fiskeriene".

Sammendrag
Rapporten omfatter 10 kvinners karriere og erfaringer fra utradisjonell sysselsetting i fiskeriene. Intervjuene tar også opp hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke rekrutteringen av kvinner til fiskerinæringen.

Skrevet av Arne Opdahl

Publikasjonsnr.
1989-10
ISBN
82-7321-108-8
Antall sider 55
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern