TallWood – Supporting wood as multi-story building material

TallWood er et utviklingsprosjekt finansiert av Interreg Nord, Fylkesmannen i Nordland og Gildeskål kommune med formål å utvikle kunnskap og erfaringer i bruk av tre og massivtre (CLT) som byggemateriale i større bygg, i kombinasjon med andre materialer. Målet er å bidra til økt bruk av tre som byggemateriale og redusere klimaavtrykket i byggenæringen. Det vil også kunne gi grunnlag for økt avvirkning av skogressurser i Nordland med et betydelig potensial for regional verdiskaping.

Prosjektet er et samarbeid mellom bedrifter og FoU-partnere i Finland, Sverige og Norge. Oulu universitet, avdeling for anvendt vitenskap (OUAS) er prosjektleder i Finland, mens Luleå Tekniske Universitet og Nordlandsforskning er FoU-partnere i Sverige og Norge. I Nordland samarbeider Nordlandsforskning med leverandører/byggentreprenører og byggeiere om gjennomføring av leveranser av tre slike pilotbygg der erfaringer og dokumentasjon fra byggeprosess og ferdige leveranser danner grunnlag for formidling til kommersielle aktører i byggenæringene, rådgivning og byggesaksbehandling. Det er også etablert samarbeid mellom bedrifter over landegrensene for å kunne gjøre nytte av hverandres kompetanse og erfaringer i arbeidet med å fremme bærekraftig vekst og økt verdiskaping av skogressurser i Nordland.

TallWood samarbeider også med klyngen Smart Construction Cluster med medlemmer fra byggenæringene i Alta og Tromsø, og med Interreg Nord prosjektet Digi AEC, som fokuserer på samarbeid om digitalisering i byggenæringen mellom partnere i de samme landene. Parallelt vil TallWood ta sikte på å bidra til mobilisering av nettverks- og klyngesamarbeid blant bedrifter i bygg- og anleggsnæringen i Nordland i samarbeid med bygg- og anleggsklyngen «Smart Construction Cluster» (Finnmark/Troms) og Interreg Nord – prosjektet «Digi AEC», som har fokus på bruk av visualisering og digitalisering i byggeverdikjeden.

SE BROSJYRE OM TALLWOOD-PROSJEKTET (PDF, 682KB)

Oppdragsgiver
Interreg Nord, ved Troms og Finnmarks fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Gildeskål kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Pressekontakt

Bjarne Lindeløv

Tlf: 94 87 02 67

bjl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern