REGINA

Når storindustrien velger å etablere seg i distriktene: Hvordan kan lokalsamfunnene få mest mulig positive effekteer og samtidig beskytte miljøet og andre områder som reiseliv og lokal industri? Og hvordan kan de bli bedre forberedt?

Det undersøkes i dette forskningsprosjektet.

 

Remote communitites and resource-based industries. REGINA aims to reduce the vulnerability and increase the preparedness of small communities in remote areas of the Nordic Arctic and Scotland facing development - or closing down - of large-scale, resource-based industries.

Oppdragsgiver
Northern Periphery and Arctic Programme - EU
Tidsrom
-
Prosjektleder

Maiken Bjørkan

Tlf: 75 41 18 25

maiken.bjorkan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern