PITCH - Primary Industries and Transformational Change

Hvordan er forutsetningene for gjennomføring av det grønne skiftet i primærnæringene? Forskerne skal i dette prosjektet studere forholdet mellom bruk av kunnskap og handling på lokal , regionalt og nasjonalt nivå innen jordbruk og fiske i Norge og reindrift i Finland.

Prosjektet bygger på prosjektdeltakerne sin tidligere forskning på klimatilpassing på ulike nivå i Norge. I dette prosjektet vil forskerne studere hvordan interesseorganisasjoner, forvaltning og den enkelte næringsutøver har muligheter til å skape endring i en respektiv sektor.

Dette inkluderer å se på hvordan de ulike aktørene sine verdier, risikoforståelse og bruk av kunnskap påvirker evne til omstilling.

Les mer om alle forskerne og mer detaljert om prosjektet på PITCH's nettside.

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Grete Hovelsrud

Tlf: 75 41 18 22

gho@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern