PELAGICRUSS

Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild.

Prosjektet skal kartlegge og diskuterer konsevkenser for pelagisk flåte og industri samt fiskerisamfunn av langvarig utestengengelse fra det russiske markedet.

Prosjektet er ledet av Handelshøgskolen ved Nord universitet. 

Oppdragsgiver
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern