Opplevelsesbasert verdiskaping gjennom kompetanseutvikling i nord

Formålet med prosjektet er å øke opplevelsesbasert verdiskaping i nord.

Dette skal realiseres gjennom å gi opplevelsesnæringen et modulbasert kompetanseutviklingsprogram på 3 nivåer (fagskole, bachelor og master), og på den måten skape en struktur som sikrer en raskere faglig oppfølging i høgskolesystemet gjennom kommunikasjon og koblinger mellom bedrifter, faglig kunnskapsutvikling og forelesere på flere plan.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Karin Marie Antonsen

Tlf: 986 70 603

kan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern