NABO

Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst.

Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst. I prosjektet ønsker vi å lytte til unge mennesker som forteller om hvordan de oppfatter deres livssituasjon. Hvilken innflytelse har de på deres eget liv? Hva kan de påvirke i deres hverdag? Hva opplever de som forhindrer? Hva mener de unge selv kan gjøre deres innflytelse bedre?

Et sentralt mål i prosjektet er å avdekke unges erfaringer med inklusjon i deres lokalområde og i samfunnet generelt. Prosjektet er en del av et større nordisk prosjekt. Resultatene fra det norske prosjekt vil bli sammenlignet med resultatene fra de andre nordiske landene.    

Oppdragsgiver
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhallsfrågor
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern