MIDAS

MIDAS er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet. Hovedmålet er å studere forvaltningen av både gruvenæringa og havbruksnæringa i områder som er gjenstand for kommersialisering av mineralressurser.

Spørsmålet er om, og på hvilken måte, ulike forståelser av landskap påvirker hva som defineres som akseptable eller uakseptable inngrep i den lokale naturen.

Hvilke kunnskapssyn og hvilke etiske overlegninger som gjør seg gjeldende blant de som skal forvalte disse næringene er også viktig.

Utgangspunktet er at landskapsverdier må forstås som sammensatte, hvor både økonomiske, kulturelle, sosiale og biologiske aspekter inkluderes i analysene.

Oppdragsgiver
Regionalt forskningsfond Nord
Tidsrom
-
Prosjektleder

Brigt Dale

Tlf: 75 41 18 20

brigt.dale@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern