Making Collaboration Work

Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, og gjennomføres av et felles forskerteam bestående av forskere fra Nord Universitet og Nordlandsforskning. I prosjektet studeres og kartlegges samarbeidsformer rundt lokale barnevernstjenester i Nordland fylke. Et hovedformål er å identifisere innovative nettverksformer, og å fasilitere spredning og ytterliggere forbedring av disse. Således er identifisering av drivere og barrierer for samarbeid en vesentlig del av prosjektets forskningsdel. Metodisk består prosjektet av kartleggende intervjuer, case-studier, følgeforskning og arbeidsseminarer med praksisfeltet.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Christian Lo

Tlf: 75 41 18 51

clo@nforsk.no

Pressekontakt

Thoralf Fagertun

Tlf: 75 41 18 59

tfa@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern