Innovasjonspraksis i nordnorske sykehjem

Innovasjonspraksis i nordnorske sykehjem skal i samarbeid med nordnorske kommuner utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon ved sykehjem i Nord-Norge.

Den kommunale helse- og omsorgssektoren i Nord-Norge står overfor betydelige utfordringer som aldrende befolkning, presset økonomi og mangel på arbeidskraft. I følge Helsedirektoratet er behovet for innovasjon i nordnorske kommuner ekstra stort. Utviklingstrekkene peker imidlertid i retning av at sektoren ikke kan forvente rausere økonomiske rammer eller betydelig tilførsel av kompetanse utenfra. Utviklingen må derfor skje innenfor sektorens rammer. Med dette utgangspunktet er det overordnede perspektivet i prosjektet at helse- og omsorgstjenestene i seg selv utgjør en sentral betingelse for sosial innovasjon.

Hovedmålet med prosjektet er i samarbeid med nordnorske kommuner utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon ved sykehjem i landsdelen.

Prosjektet vil studere samarbeid og innovasjonskapasiteten på utvalgte sykehjem i to nordnorske kommuner. Dette vil gjøres gjennom spørreundersøkelse til alle ansatte og ledere ved sykehjemmene, intervjuer med ansatte og beboere, samt etnografisk feltarbeid ved tre utvalgte sykehjem. Et sentralt element i prosjektet er å utvikle samskapingsarenaer mellom forskning og praksis for å skape relevant og verdifull kompetanse for helse- og omsorgssektoren.  Samskapingsarenaene vil danne grunnlag for metodeutvikling innenfor forsker-praksis samarbeid i en bredere forstand.

Oppdragsgiver
RFF Nord
Tidsrom
Prosjektleder

Ragnhild Holmen Waldahl

Tlf: 915 95 841

rhw@nforsk.no

Pressekontakt

Thoralf Fagertun

Tlf: 477 61 883

tfa@nforsk.no

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern