Innovasjon i arealforvaltning

Formålet med prosjektet er å prøve ut nye arbeidsformer i arealforvaltning gjennom å bringe sammen arbeidsformer fra ulike deler av offentlig sektor.

Prosjektet vil prøve ut metodikk og arbeidsformer fra et samfunnsfelt - Konfliktrådet, tilpasse, utvikle og evaluere dette i forhold til anvendelse på et annet samfunnsfelt - arealforvaltning. Målet er å utvikle nye, innovative arbeidsformer tilpasset de særlige utfordringer som finnes innenfor arealforvaltning.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond
Tidsrom
-
Prosjektleder

Tone Magnussen

Tlf: 906 29 715

tma@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern