HOVEDPROSJEKT: Levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner

I dette prosjektet gjennomfører vi en landsdekkende representativ spørreundersøkelse om levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive (lhbtis-personer).

I 2013 ble det gjennomført en representativ studie av levekår blant lesbiske, homofile og bifile i Norge. I 2018 vedtok Stortinget at det skal gjennomføres en ny slik studie, og oppdraget gjennomføres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nordlandsforskning. Prosjektet går ut på å gjennomføre en landsdekkende representativ spørreundersøkelse om levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive (lhbtis-personer). I tillegg gjennomføres en kvalitativ studie som omhandler personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.  

Prosjektansvarlig er Norman Anderssen, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi.

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Pressekontakt

Helga Eggebø

Tlf: 924 36 479

heg@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern