Grønsj

En seminarserie om det grønne skiftet.

Grønsj (grønn lunsj) er en utadrettet seminarserie som har vært avholdt i Bodø siden våren 2017. Seminarserien Grønsj' mål er å være en arena for styrking av kunnskap, motivasjon og samarbeid/nettverk for det grønne skiftet i Nordland. Grønsj knytter sammen aktører innenfor næringsliv, forvaltning, forskning og sivilsamfunn rundt temaer relatert til klima, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning, ønsker vi å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om grønn omstilling.

LES MER

Oppdragsgiver
Forskningsrådet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Leticia Antunes Nogueira

Tlf: 949 84 541

lan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern