Gårdsturisme

Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

Prosjektet resulterer i fire sammenhengende rapporter som inkluderer drøfting av forretningsmodeller og best-practice case.

Prosjektet handler om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon i Nordland.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland
Tidsrom
-
Prosjektleder

Evgueni Vinogradov

Tlf: 75 41 18 42

evi@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern