Følgestudie av TryggEst

Følgestudie av pilotprogrammet TryggEst.

Modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre en del erfaringer innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner fra 2020. 

Samarbeidsprosjekt. NTNU Samfunnsforskning er hovedleverandør.

Oppdragsgiver
Bufdir
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern