Følgeevaluering av prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2016-2018

I dette prosjektet følger forskerne utviklingsprosesser i 11 kommunale prosjekter i Nordland som har fått støtte via Helsedirektoratets satsning på Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. På landsbasis deltar til sammen 42 kommuner i åtte fylker.

Hovedmålet for satsningen har vært å utvikle kunnskap om faktorer i nærmiljø og lokalsamfunn som kan fremme helse og trivsel, med særlig vekt på medvirkningsprosesser. Følgende problemstillinger ble formulert av Helsedirektoratet: Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter gjennom medvirkning fra lokalbefolkningen? Hvordan understøtte prosesser som gjør at folk flest får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø?

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Therese Andrews

Tlf: 46 85 88 45

therese.andrews@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern