E-lighthouse

E-lighthouse prosjektet er et bredt sammensatt konsortium innen Northern Periphery and Arctic regionen. Det vil bidra til å oppnå ambiøse regionale energi- og klimamål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt å øke andel fornybare energi.

Dette skjer ved økt innsats på energieffektivisering i offentlig og privat bygg, både i eksisterende  og i nybygg, gjøre økt bruk av avfall til energi og å utnytte avfall til ressurs i ny produksjon.

Prosjektet har deltakere fra Norge, Grønland, Finland, Sverige, Irland og Scotland.

Prosjektet har også en egen nettside: www.elighthouse.eu, her kan du lese mer om hva som skjer i prosjektet framover.

Prosjektets engelske beskrivelse er: Towards energy efficient communities.

Oppdragsgiver
Northern Periphery and Arctic Programme
Tidsrom
-
Prosjektleder

Bjarne Lindeløv

Tlf: 94 87 02 67

bjl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern