Alstlan

Prosjektet analyserer landbrukets betydning i Alstahaug kommune. Analysen omfatter sysselsetting og verdiskaping for både primær - og sekundærlandbruket.

Landbruksplan for Alstahaug kommune skal rulleres i 2020. I forbindelse med dette ønsker Alstahaug kommune å få gjennomført en analyse av landbrukets betydning i Alstahaug. Analysen bør omfatte sysselsetting og verdiskaping for primærlandbruket og sekundærlandbruket. Alstahaug er ingen typisk landbrukskommune i den forstand at den har et sekundærlandbruk (meieri, skogplanteskole, NIBIO avdeling, dyreklinikk, maskinfirmaer planteskole m.fl.) som ikke bare betjener kommunen, men også et betydelig omland. Prosjektet har struktur basert på rapporten «Jordbruk i Nordland – Samfunnsmessig betydning» fra 2016 av Nordlandsforskning. 

Oppdragsgiver
Alstahaug kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Evgueni Vinogradov

Tlf: 971 56 233

evi@nforsk.no

Pressekontakt

Evgueni Vinogradov

Tlf: 971 56 233

evi@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern