Næring

Forskningsgruppa for næring forsker på et bredt sett av problemstillinger knyttet til næringsutvikling, offentlig tjenesteutvikling og regional utvikling. Vi har et særlig fokus på regioner som har et naturressursbasert næringsliv.

Vi har lang erfaring med kunnskapsutvikling knyttet til innovasjonsprosesser og entreprenørskap, både i privat og offentlig sektor og på bedrifts- og regionnivå. Vi forsker i dag også på problemstillinger knyttet til næringsutvikling innenfor sirkulærøkonomi, utvikling av bærekraftige transport og logistikkløsninger, og analyserer betydningen av institusjonelle rammebetingelser samt effekten av virkemidler og insentiver rettet mot næringsutvikling og regional utvikling.

 

Våre fokusområder inkluderer:

  • Bedriftsutvikling, regionalutvikling og offentlig tjenesteutvikling
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Sirkulærøkonomi
  • Transport og logistikk
  • Institusjonelle rammebetingelser
  • Virkemidler og insentiver
  • Delingsøkonomi
  • Næringer: Reiseliv, fiskeri og havbruk, landbruk, energi og industri

 

Utvalgte prosjekter:

 

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern