Forskning

haap

Nordlandsforskning skal gjennom samfunnsvitenskapelig og økonomisk forskning og utvikling av høy kvalitet bidra til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. Instituttet arbeider i hovedsak på tre fagområder:

Siste fra Nordlandsforskning

  • Til Lofoten for å redde beitedyra

    Kan droner og virtuelle gjerder berge bønder med dyr på utmarksbeite når effektene av klimaendringer gjør seg gjeldende? Internasjonale eksperter samles i september på Ballstad i Lofoten for å finne nye løsninger.

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern