Atle Ødegård

Atle Ødegård
Atle Ødegård Tittel: Gjesteforsker Telefon: work 712 14 014
Nøkkelinformasjon:
Atle Ødegård (f. 1963) er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi og skolepsykologi. Han har arbeidet i voksenpsykiatrien (akutt og alderspsykiatri), rusomsorgen og PPT. Han har over mange år forsket på tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon, samskaping og simulering. De siste årene har han deltatt i flere store forskningsprosjekter (NFR og EU) som har omhandlet disse forskningstemaene. Han har gitt ut flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler.
Utdanning:
Han ble utdannet ved Universitetet i Oslo (cand. psychol – 1991 og PhD – 2008). Hans doktorgradsarbeid fra 2008 (UiO) omhandlet tverrprofesjonelt samarbeid overfor barn og unge med psykiske vansker. Atle Ødegård ble ansatt som professor ved HiM i 2013.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern