Tord Apalvik

Tord Apalvik
Tord Apalvik Tittel: Produsent Lytring Telefon: work 75 41 18 49 Mobil: cell 941 52 269
Nøkkelinformasjon:
Logistikk, tilrettelegging og gjennomføring av Lytring.
Utdanning:
Bachelorgrad i internasjonale relasjoner


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern