Annika Nilsson

Annika Nilsson
Annika Nilsson Tittel: Gjesteforsker Telefon: work +46-706731400
Nøkkelinformasjon:
Dr Annika E Nilsson forsker på arktisk politikk og samspillet mellom vitenskap og politikk. Hun er gjesteforsker ved Nordlandsforskning og forsker ved Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Hennes nåværende forskningsprojekt handler om gruvindustrien i Arktis, der hun blant annet arbeider med fremtidsscenarier for å få frem lokale perspektiv på hva bærekraftig utvikling betyr i en verden som forandrer seg. Annika E Nilsson har vært engasjert i flere projekt i regi av Arktisk råd, blant annet Arctic Resilience Report og Barentsstudien for Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA). Hun har skrevet flere artikler om Arktisk råd og om politikken rundt klimaendringer i Arktis. Hennes siste bok er Arctic Geopolitics, Media and Power (Routledge, 2019).
Utdanning:


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern