Siri Veland

Siri Veland
Siri Veland Tittel: Forsker II Telefon: work 464 15 005
Nøkkelinformasjon:
Siri Veland jobber med tverrfaglig forskning i samspillet mellom menneske og naturmiljø. Hennes interesseområder inkluderer risikosyn, naturressursforvaltning, bærekraftig utvikling, arktiske endringsprosesser, urfolksstudier, og menneskets tidsalder (Antropocen).
Utdanning:
Siri Veland har PhD i Samfunnsgeografi. Hun har Mastergrad i Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA) fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås, og Bachelor of Environmental Science fra Macquarie University i Australia.


Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern