Vegard Pedersen

Vegard Pedersen
Vegard Pedersen Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 35
Nøkkelinformasjon:
Nøkkelkompetanse: Governance, styringsmentalitet, policy-analyse, politiske virkemidler, transformasjonsteori, klimapolitikk, diskursanalyse, tverrmetodisk analyse
Utdanning:
MSc i sosialantropologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2012) Ph.d. i sosiologi, Nord universitet (2018)


Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern