Esben S. B. Olesen

Esben S. B. Olesen
Esben S. B. Olesen Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 41 Mobil: cell 955 23 582
Nøkkelinformasjon:
Esben S.B. Olesen forsker på velferdsstatens innretning og forvaltningsmåter. Han er særlig opptatt av psykisk helse, unge i risiko for langvarig utenforskap, samt styringslogikker i velferdsinstitusjoner. Olesen interesserer seg for kvalitativ metodeutvikling, herunder bruk av film som forskningsmetode.
Utdanning:
Dr. polit. i sosiologi, Nord Universitet.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern