Malene Paulsen Lie

Malene Paulsen Lie Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 37 Mobil: cell 486 03 941
Nøkkelinformasjon:
Malene Paulsen Lies forskning kan plasseres innen velferdsforskning, lokalsamfunnsforskning og stedsutvikling. Aspekter knyttet til mediesosiologi, migrasjon og integrasjon står også sentralt i hennes forskningsinteresser.
Utdanning:
Paulsen Lie har master i sosiologi ved NTNU og avventer kommisjonens behandling av levert doktorgradsavhandling i sosiologi ved Nord universitet.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern