Helga Eggebø

Helga Eggebø
Helga Eggebø Tittel: Forsker II Telefon: work 924 36 479 Hjemmeside: www.helgaeggebo.no
Nøkkelinformasjon:
Helga Eggebø (ph.d) forskar på velferd, migrasjon og likestilling. Ho har skrive avhandling om regulering av ekteskapsinnvandring til Noreg og har brei erfaring frå forsking på diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Frå 2010 til 2012 var Eggebø medlem av det regjeringsoppnemnte likestillingsutvalet. Ho er ein engasjert og dyktig formidlar med omfattande foredragserfaring og aktiv deltaking i den offentlige debatten.
Utdanning:
Eggebø er sosiolog og avla doktorgrad ved Universitet i Bergen i 2013 med avhandlinga «The Regulation of Marriage Migration to Norway».


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern