Iselin Marstrander

Iselin Marstrander
Iselin Marstrander Tittel: Administrerende direktør Telefon: work 404 08 365
Nøkkelinformasjon:
Visjonær, strategisk, målrettet, inkluderende.
Utdanning:
Master of Management og Master of Business Administration


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern