Camilla Risvoll

Camilla Risvoll
Camilla Risvoll Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 52 Mobil: cell 970 46 416
Nøkkelinformasjon:
Camilla Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land - og havressurser.
Utdanning:
Risvoll har ph.d. i sosiologi. Hun har master i internasjonale miljøstudier fra Noragric, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Bachelor og Honours i Environmental Management fra University of Queensland, Australia.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern