Joakim Høgås

Joakim Høgås
Joakim Høgås Tittel: Forsker 3 Telefon: work 75 41 18 26 Mobil: cell 405 11 862
Nøkkelinformasjon:
Joakim Høgås er stipendiat innen offentlig entreprenørskap og innovasjon siden januar 2015. Han er særlig interessert i hvordan privat sentrert teori innen entreprenørskap, innovasjon, ledelse og økonomi kan forbedre offentlig sektor på forskjellige måter.
Utdanning:
M.Sc. Energy Management (Siviløkonom), MGIMO i Russland.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern