Karin Marie Antonsen

Karin Marie Antonsen
Karin Marie Antonsen Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 50 Mobil: cell 986 70 603
Nøkkelinformasjon:
Stedsteori (stedsidentitet og stedsutvikling), rural studies (lokalsamfunnsforskning), flytteforskning og bostedsvalg, entreprenørskap og kjønn, frafall i videregående skole, innovasjon i offentlig sektor, reiseliv.
Utdanning:
Ph.d.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern